Oddlženie


Dlžník - fyzická osoba má právo domáhať sa na súde za podmienok ustanovených zákonom zbavenia svojich dlhov – oddlženia, okrem prípadu ak by bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na povolenie oddlženia musí byť podaný najneskôr do zrušenia konkurzu. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak si dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti. Oddlženie je jedinečnou možnosťou pre dlžníka ako sa zbaviť svojich dlhov.

 

Povolením oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie. Počas neho je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom. Najviac však 70 % svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.

 

Dlžník fyzická osoba, ktorá je platobne neschopná má veľkú možnosť sa prostredníctvom tzv. oddlženia zbaviť svojich dlhov. Oddlženia sa má právo domáhať na súde po zrušení konkurzu, okrem prípadu ak by bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Čiže konaniu o oddlženie musí vždy predchádzať konanie o konkurze. Oddlženie je jedinečnou možnosťou pre dlžníka ako sa zbaviť svojich dlhov. V tomto prípade je dôležité dodržať zákonný postup a lehoty stanovené zákonom, po uplynutí ktorých návrh na oddlženie nie je možné podať. Oddlženie sa skladá z trojročného skúšobného obdobia, počas ktorého dlžník musí sčasti splácať svoje dlhy v súdom alebo zákonom určenej výške podľa svojich príjmov, najviac však 70% čistých príjmov dlžníka.