Aktuálne konania


Kancelária správcu so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09  Bratislava

 

Medina Tours s.r.o., Pluhová 1, 831 03 Bratislava, IČO 35 766 085 - vyhlásený konkurz

Ján Vešelényi, nar. 03.01.1990, bytom Krátka ul. č. 100, 900 42  Miloslavov - vyhlásený malý konkurz

Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786 – vyhlásený konkurz

KRAMMER s.r.o., v likvidácii, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 818 581 – vyhlásený konkurz

FAME, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 222 968 - vyhlásený konkurz

NUBAT s.r.o., so sídlom Pražská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 815 914 – Predbežná správa

Alžbeta Dobešová, nar. 24.09.1964, bytom Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice - vyhlásený malý konkurz

 

Kancelária správcu so sídlom Sabinovská 95, 080 01 Prešov

 

Jana Feňáková, nar. 19.05.1964, bytom: Ondavské Matiašovce 97, 094 01 Ondavské Matiašovce – vyhlásený konkurz

Bardejovské strojárne a.s., so sídlom v Bardejove, Priemyselná 3, IČO: 00 494 020 – vyhlásený konkurz

Michaela Vastušková, nar. 17.10.1976, Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok – vyhlásený konkurz

Ján Kancír, nar. 08.08.1979, Vyšná 304/17, 086 41 Raslavice - vyhlásený konkurz

Ján Hvišč, nar. 21.01.1969, bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce – vyhlásený malý konkurz

ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851 - vyhlásený konkurz

  

Kancelária správcu so sídlom M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin

 

Eva Lukáčová, nar. 01. 11. 1951, bytom Podhorská 7, 036 01 Martin - oddĺženie konkurzom

Miloš Hroš, nar. 22. 01. 1976, bytom Javorová 3071, 010 07 Žilina - oddĺženie konkurzom

Miroslav Bunta, nar. 08. 03. 1978, bytom Malá bytča 110, 014 01 Bytča - oddĺženie konkurzom

Ing. Miroslav Hliničan, nar. 25. 03. 1961, bytom K Medokýšu 870/6, 034 84 Liptovské Sliače - oddĺženie konkurzom

Miroslav Remeň, nar. 08. 04. 1977, bytom I. Houdeka 1941/49, 034 01 Ružomberok - oddĺženie konkurzom

Tomáš Vojtuš, nar. 08. 04. 1989, bytom Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter - oddĺženie konkurzom

Eva Šuštiaková, nar. 21. 04. 1957, bytom Belá 939, 013 05 Belá - oddĺženie konkurzom

Eva Lukácsová, nar. 28. 02. 1973, bytom Bytovka 120, 034 65 Martinček - oddĺženie konkurzom

Emília Rišková, nar. 18. 10. 1954, bytom Fatranská 3100, 010 08 Žilina - oddĺženie konkurzom

Janka Ďaďová, nar. 10. 6. 1971, bytom Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín - oddĺžene konkurzom

Adrián Baďo, nar. 12. 8. 1968, bytom Dúbrava 84, 032 12 Dúbrava - oddĺženie konkurzom

Peter Hodál, nar. 21. 1. 1961, bytom Limbová 19/3058, 010 07  Žilina - oddĺženie  konkurzom

Juraj Janiga, nar. 4. 8. 1966,  bytom Ivachnová 136, 034 83 , Liptovská Teplá  - oddĺženie konkurzom

Mária Kleinová , nar. 22. 2. 1977, bytom Kernova 4693/1, 036 01 Martin – Košúty - oddĺženie konkurzom

Danka Zemánková, nar. 10. 02. 1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové - malý konkurz

Ing. Miriam Pulcová, nar. 22. 05. 1977, bytom Stavbárska 787/4, Martin - Jahodníky - malý konkurz