Oznamy a zverejnenia Prešov

  1. Jana Feňáková, nar. 19.05.1964, bytom: Ondavské Matiašovce 97, 094 01 Ondavské Matiašovce – vyhlásený konkurz
  2. Bardejovské strojárne a.s., Priemyselná 3, Bardejov, IČO: 00 494 020 – vyhlásený konkurz
  3. Michaela Vastušková, nar. 17.10.1976, Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok – vyhlásený konkurz
  4. Ján Kancír, nar. 08.08.1979, Vyšná 304/17, 086 41 Raslavice - vyhlásený konkurz
  5. Ján Hvišč, nar. 21.01.1969, bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce – vyhlásený malý konkurz