Oznamy a zverejnenia Bratislava

  1. Medina Tours s.r.o., Pluhová 1, 831 03 Bratislava, IČO 35 766 085 - vyhlásený konkurz
  2. Ján Vešelényi, nar. 03.01.1990, bytom Krátka ul. č. 100, 900 42  Miloslavov - vyhlásený malý konkurz
  3. Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786 – vyhlásený konkurz
  4. KRAMMER s.r.o., v likvidácii, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 818 581 – vyhlásený konkurz
  5. FAME, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 222 968 – vyhlásený konkurz
  6. NUBAT s.r.o., so sídlom Pražská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 815 914 – Predbežná správa
  7. Alžbeta Dobešová, nar. 24.09.1964, bytom Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice