Profil

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. je obchodná spoločnosť zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. zápisu S 1673. Náš tím tvoria odborníci nielen z oblasti konkurzného práva, ale aj ekonómie, keďže tieto dve odvetvia idú ruka v ruke v konkurze, no najmä v reštrukturalizácii. Spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. prostredníctvom kancelárii v Bratislave, Martine a Prešove, už teraz pokrýva celé územie Slovenskej republiky a v budúcnosti plánuje otvorenie kancelárii v Košiciach a Banskej Bystrici.